Valitse sivu

Ilmastosoturit haastattelevat Sauli Niinistöä

tammi 25, 2020

Ilmastosoturit saivat tilaisuuden esittää kysymyksiä tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Presidentti on itse asiassa valveutunut ja on pyrkinyt toiminnallaan edesauttamaan ilmastotoimia. Presidentti muistuttaa myös siitä, että jokainen meistä voi toimia paremman tulevaisuuden eteen. 

Kuva: Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, mitä olette yksityishenkilönä tehnyt ilmastonmuutoksen vuoksi ja mitä asioita olette vielä valmis tekemään?

Olemme siirtäneet kotimme maalämpöön ja tasavallan presidentin kanslia on pienentänyt hiilijalanjälkeään merkittävästi erilaisilla energiaa säästävillä ratkaisuilla. Olemme joissakin tapauksissa korvanneet lentomatkoja junamatkoilla, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa tein. Olen kiinnittänyt huomiota myös pienempiin asioihin, kuten ruokahävikin välttämiseen niin kotona kuin virallisissa tilaisuuksissa. Lisäksi olemme tasavallan presidentin kansliassa siirtyneet mahdollisimman paljon energiaa säästäviin ratkaisuihin, kuten aikaohjauksella sammuviin valoihin ja niin edelleen.

Kuinka paljon Suomi todellisuudessa tekee ilmaston eteen? Olisiko tehtävä enemmän?

On selvää, että jo tehdyt päätökset eivät riitä. Enemmän on tehtävä koko maailmassa. Suomi voi olla esimerkkinä ja toteuttamassa ilmastotekoja, mutta myös muiden maiden on liikuttava. Suomi tekee monella sektorilla ehkä enemmän kuin tiedetään. Täällä tuotetaan esimerkiksi terästä huomattavasti pienemmillä ilmastorasitteilla kuin monissa muissa maissa. Samoin maatalous on muuttanut tuotantotapojaan ja myös kansalaiset kierrättävät ja niin edelleen. Sanoisin, että Suomessa ilmastouhka ymmärretään erittäin hyvin.

Pitäisikö nykyisessä tilanteessa, kun kansainvälisen taantuman uhkakuvat näkyvät edessäpäin, keskittyä talouden ja työllisyyden hoitamiseen vai ilmastokriisin torjuntaan?

Politiikassa harvoin on kyse siitä että on joko tai. Usein kysymys on sekä että. Olen monta kertaa viitannut niin kutsuttuihin Helsingin periaatteisiin (Helsinki Principles), joita jo usean kymmenen maan valtiovarainministerit ovat ilmoittaneet noudattavansa. Jos näin tapahtuu, voi helposti syntyä kymmenien miljardien vaikutuksia ilmastoystävällisempään suuntaan. Mutta totta kai tämä jaettava pitää ensin synnyttää. Ilman taloutta ei ole verotuloja ja ilman verotuloja ei ole jaettavaa.

Kannattaa muistaa, että ilmastonmuutoksen torjunta tuo paljon mahdollisuuksia maille, joilla on tarjottavana uusia, ilmastoa säästäviä tuotteita. Vaihtelevien luonnonolojen Suomi on hyvin edistynyt maa tässä mielessä.

Millaisia lakiuudistuksia toivotte tulevaisuudessa ilmastonmuutosta ajatellen?

Lakien säätäminen on Suomessa eduskunnan asia, joten ehkä tässä yhteydessä jätän tähän kysymykseen vastaamisen eduskunnalle ja hallitukselle. Toivon, että Suomi ja suomalaiset tekevät ilmastotekoja ilman lain tuomaa pakkoakin.

Oletteko huolissanne tulevaisuuden ja uusien sukupolvien puolesta?

Vanhempien huoli on aina huoli lapsista ja nuorista, enkä ole poikkeus. Olemme ilmastomielessä – ja monessa muussakin – uuden ajan edessä. Mikäli ilmastonmuutos toteutuu karuimmassa mittakaavassa, koko ihmiskunnalla on edessään valtava sopeutuminen. Totta kai tämä askarruttaa ja on myös esillä keskustellessani eri maiden johtajien kanssa.

Mitä haluaisitte sanoa heille, jotka kiistävät ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen olemassaolon?

Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Toivon, että saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon tutustuttaisiin vailla ennakkoasennetta. Minä päädyin siihen, että ihminen vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Haastattelija: Sonja Viljamaa