Valitse sivu

Soturit ympäristöministeriössä ideoimassa nuorten valtakunnallista ympäristöjärjestöä

kesä 9, 2022

Emma Karin johtama pyöreän pöydän joukkue. Anni kolmannessa rivissä keskellä, Jerko takarivissä oikealla. Kuvaaja Viivi Myllylä.

Lempäälän lukion Ilmastosotureiden toimintakausi sai komean lopetuksen, kun ympäristöministeriöstä rapsahti kutsu saapua nuorten pyöreän pöydän keskusteluihin Suomen ilmastopolitiikasta ja ylisukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta. Muutoin ministeri Emma Karin johtamissa keskusteluissa oli mukana enimmäkseen valtakunnallisia järjestöjä, kuten Plan, Partiolaiset, Nuorisovaltuusto ry, Luonto-liitto, WWF Nuoret ja Sakki ry. 

Puheenvuoroissa nostettiin esille sitä, miten tärkeää olisi saada ympäristö- ja ilmastoteemat voimakkaammin esille heti koulupolun alusta lähtien. Ekologisesti kestävä tulevaisuus edellyttää kokonaan uudenlaista elämäntapaa, joten aiheen tärkeys tulisi nostaa esille kaikilla elämänaloilla esimerkiksi erilaisista urheiluseuroista lähtien. Ongelmaksi koettiin se, että ilmasto- ja tulevaisuuspuhe ylipäänsä on niin kielteistä ja erilaisiin uhkakuviin keskittyvää. Hyvää kehitystä kuitenkin tapahtuu koko ajan ja olisi tärkeää levittää toivon sanomaa. 

Ongelmaksi koettiin myös se, että eri tahoja edustavien tuntuu olevan ajoittain vaikeaa löytää yhteistä agendaa. Varsinkin poliittisessa keskustelussa aikaa ja voimavaroja käytetään keskinäiseen nokitteluun ja välillä halpojen, mutta ympäristön kannalta tuloksettomien pisteiden keräämiseen sen sijaan, että yritettäisiin tietoisesti koota voimia hyvien tulevaisuuteen suuntaavien ratkaisujen tekemiseen.

Ympäristöalalla on paljon erilaisia toimijoita ja organisaatioita, mutta keskinäistä koordinaatiota ei ole, mistä syystä nuorten ääni ei oikein kuulu päätöksenteossa. Keskusteluissa nousi esille hieno ajatus siitä, että ympäristöalalle perustettaisiin nuorten keskusorganisaatio, johon eri tahoista ja taustoista tulevat nuoret voisivat tulla yhdessä toimimaan.

Sotureita edustaneet Anni Tiensuu ja Jerko Suodenjoki olivat suorastaan otettuja päästessään tällaiseen arvovaltaiseen pöytään osallistumaan. Omien puheenvuorojen pitäminen oli jännittävää, mutta toisaalta ei mitenkään ylivoimaisen hankalaa, koska Sotureilla on jo melko paljon kokemusta vastaavanlaisista tilanteista. Keskusteluissa nousi esille juuri niitä samoja teemoja, joita Sotureissa on muutenkin jo vuosien ajan yhdessä mietitty ja joihin on jo löydetty ihan toimivia ratkaisuja.