Valitse sivu

Työelämäprofessori maailmaa pelastamassa

joulu 2, 2022

Tampereen yliopiston työelämäprofessori Tero Joronen sai ympäristöherätyksen Osmo Soininvaaran luennolla. Hän sai siitä kimmokkeen, voidaan jopa puhua elämäntehtävästä. Hän haluaa pelastaa maailman keksintöjen avulla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Jorosen päässä vilisee lakaamatta erilaisia ideoita ja ratkaisumalleja maatasyleileviin ongelmiin.

Mikä on paras keksintösi?

Keksintöjä voi arvioida hyvin monilla kriteereillä. Teollisen menestyksen mielessä toistaiseksi paras on uuden tyyppinen biopolttoaineen lämpöarvon määritys suurten teollisten kattiloiden tulitehon arvioinnissa, jonka kehitin yhdessä kollegani Pekka Niemen kanssa. Se perustuu hapenkulutuksen arviontiin, joka lasketaan kattilaan syötettävän ilmamäärän ja savukaasun jäännöshappipitoisuuden perusteella. Ratkaisua on myyty kymmeniin kattiloihin ja se parantaa merkittävästi energiatehokkuutta. Keksimisen ilon näkökulmasta ehkä miellyttävin on yhdistetty ilma- ja lattialämmitykset, jota pilotoin omaan talooni.

Miksi haluat pelastaa maailman juuri keksinnöillä?

Keksiminen on intohimoni. On jännittävää pohtia uusia ratkaisuja ja idean löytäminen herättää minussa syvää iloa ja riemua. Parhaimmillaan keksinnöt kestävän teknologian alueella tarjoavat merkittävän vaikutuksen. Aloitin urani rikinpoistolaitosten optimoinnilla ja jatkoin typpidioksidipäästöjen pienentämisellä.

Mitkä keksinnöt ovat sellaisia, joilla on konkreettista merkitystä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi?

Ensin toimin teollisten prosessin optimoinnin parissa ja kehittämäni ratkaisut vähensivät ilmastopäästöjä ja pienensivät hiilijalanjälkeä. Väittelin leijukerroskattiloiden poltonhallinnasta. Yksi keksintöni parantaa merkittävästi biopolttoaineen käytettävyyttä. Viimeisin keksintöni on prosessi hiilidioksidin talteenottoon savukaasuista, jota toivottavasti tullaan käyttämään suuressa mittakaavassa negatiivisten hiilidioksipäästöjen luomisessa. Tähän päästään helpoiten, kun nielu toteutetaan kestävästi tuotetun biomassan polton savukaasuista.

Mitä toimia pitäisi mielestäsi tehdä ilmaston hyväksi paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi?

Panostuksia kestävän teknologian kehittämiseksi ja käyttämiseksi pitäisi lisätä. Teknologia on suurelta osalta jo olemassa, mutta erityisesti sen kaupallistaminen vaatii lisäpanostuksia. Lisäksi kestävien ratkaisujen mahdollisesti korkeampaa hintaa tuli kompensoida, jotta ratkaisut tulisivat käyttöön. Kaupalliset kriteerit rajoittavat turhan usein ratkaisujen käyttöä. Myös erilaisia velvoittavia toimia tulisi määrätä maailmanlaajuisesti, esimerkiksi voitaisiin käyttää hiiliveroa kaikissa arvoketjuissa.

Mitä olet tähän mennessä tehnyt ympäristön hyväksi?

Olen kehittänyt ratkaisuja teollisuusprosessien energia- ja resurssitehokkuuden parantamiseksi. Omassa talossani pilotoin useita rakennusten energiansäästö-menetelmiä. Tutkin työkseni erilaisia kestävän kehityksen ratkaisuja mm. tehokkaampia lämpöpumppuja, hiilidioksidin talteenoton ratkaisuja ja teknologiaa, sekä hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia. Arjessani käytän ladattavaa hybridiautoa ja asun erittäin energiatehokkaassa talossa ja käytän bioenergiaa saunomiseen ja takanlämmittämiseen. Pyrin myös vähentämään kulutukseni hiilijalanjälkeä, esimerkiksi kierrättämällä ja suosimalla kiertotalouden tuotteita.

Mikä sai sinut toimimaan ympäristön puolesta?

Sain ympäristöherätyksen Osmo Soininvaaran Ratkaiseva aika luennolla Imatran työväenopistossa 1986. Silloin suurimmat ympäristöhuolet olivat typen- ja rikinoksidien ilmastopäästöt. Ne ovat suurelta osin hallinnassa, mm. savukaasujen rikinpoiston ja kehittyneen polttotekniikan ja katalyyttien käytön vuoksi. Ympäristötietoisuuttani ovat lisänneet opinnot teknillisessä yliopistossa ja tutkimustiedon seuraaminen. Hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen vaikutus tunnetaan hyvin, samoin ratkaisut. Uskon, että tulevaisuudessa sekin ongelma saadaan ratkaistua. Toivoa on!

Mikä on helppo teko, jolla jokainen meistä voi vaikuttaa paljon ympäristöön?

Arkielämässä voi miettiä kulutusratkaisujen ilmastovaikutuksia, esim. vähentää kulutusta, punaisen lihan syöntiä, suosia julkisia kulkuvälineitä ja pyöräilyä. Mahdollisuuksia on loputtomasti, tärkeintä on olla tietoinen tosiasioista, hyväksyä ne ja tehdä se mihin kohtuudella pystyy. Nuorille erityisesti suosittelen kestävän teknologian opintoja.

Jokainen meistä voi kehittää ilmastopositiivia ratkaisuja. Se tosin ei ole välttämättä ollenkaan helppoa, mutta merkityksellistä, haastavaa ja joka tapauksessa hyvin palkitsevaa. Tietää toimivansa ihmiskunnan parhaaksi, paremman tulevaisuuden turvaamiseksi.