Valitse sivu

Tulevaisuutemme on kiskoilla, mutta niiden kuntoon on panostettava 

helmi 20, 2023

Suomirata on suunnitteluvaiheessa oleva suuri rakennushanke, joka valmistuessaan yhdistäisi Tampereen ja Helsingin uudella rautatieyhteydellä. Helsingin päärautatieaseman lisäksi Suomiradan junat pysähtyisivät Helsinki-Vantaan lentokentän asemalla. Uutta hanketta perustellaan erityisesti nykyisen pääradan kapasiteetin täyttymisellä ja suoran kulkuyhteyden puuttumisella pääkaupunkiseudun ja Tampereen välillä. Tämän lisäksi Etelä-Suomen työssäkäyntialueen ajatellaan laajenevan merkittävästi. Taloudellisista hyödyistä kysyttäessä vastaukset ovat kuitenkin olleet varsin epämääräisiä. 

Toinen huomioon otettava perustelu Suomiradalle on Valtatie 3:n henkilöautoliikenteen vähentäminen erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa ilmanlaatu on huono. Ajatus on sinänsä hyvä, mutta uuden ratalinjauksen tullessa tulisi kaataa varsin paljon metsää Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Uusi linjaus häiritsisi kulttuuriympäristöä alueella, jossa ihmisasutusta on muutenkin vähän.  

Nykyisen pääradan hitauteen vaikuttaa päättäjätasolla varsin vähän huomioon otettu asia; radan kunto. Viimeksi rataa peruskorjattiin 90-luvun lopulla – 2000-luvun alussa, jolloin myös lähijunaliikenteelle tarpeellisia sivuraiteita purettiin monilta nykyäänkin olevassa olevilta seisakkeilta. Korjausvelan vuoksi kaikkien junien nopeus on alakanttiin, koska kaikkia rataosuuksia ei voida ajaa kalustolle suunniteltua huippunopeutta. 

Lisääntynyt lähijunaliikenne helpottaisi taas pääradan varren asutuskeskuksia, ja nk. kolmannella raiteella olisi suuri vaikutus liikenteen sujuvoittamiseen ja lähijunien tuomiseen jo lakkautetuille seisakkeille, joissa voisi olla liikennettä. Samalla ilmanlaatua huonontava henkilöautoliikenne vähenisi asutuskeskuksien lähellä. 

Nykyinen päärata on hitautensa lisäksi kapasiteettinsa äärirajoilla, ja täten myös erittäin häiriöherkkä. Häiriöherkkyyden vähentämistä onkin käytetty yhtenä Suomirataa tukevana argumenttina. Nykyisen radan luotettavuutta saataisiin kuitenkin kasvatettua lisäämällä kohtauspaikkoja ja raiteita alueille, joissa niitä nyt on vähänlaisesti. Esimerkiksi Toijala-Tampere välillä olisi kriittinen tarve lisäkapasiteetille. 

Suomi-radan lisäksi Tampereen Viinikassa sijaitsevan järjestelyratapihan siirtäminen Lempäälään tuhoaisi varsin paljon tärkeää virkistysalueena toimivaa kulttuuriympäristöä. Hanketta perustellaan lähinnä rakennustilan saamisella Tampereen keskustaan.

Teksti: Konsta, Elias, Aapo ja Jerko
Kuva: Kimmo Pyrhönen

Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus. Tuolta näyttää raide, jos sitä ei tueta ja stabilisoida.